Monitor Polski

M.P.2014.759

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 września 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 maja 2014 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 190/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla umacniania suwerenności kraju i rozwoju polskiego przemysłu obronnego

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Piątek Andrzej Janusz, 2. Skowron Waldemar, 3. Szpecht Jerzy,

na wniosek Ministra Skarbu Państwa

za zasługi dla umacniania suwerenności i rozwoju polskiego przemysłu obronnego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Baran Mieczysław Szczepan, 5. Głowacki Stanisław, 6. Gonciarz Mirosław, 7. Ożóg Waldemar,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Zawadzka Małgorzata,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Herman Włodzimierz, 10. Kowalik Włodzimierz Józef, 11. Mrozek Stanisław, 12. Rzuchowski Adam Jan, 13. Zbroja Waldemar.