Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2014.463

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 czerwca 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 października 2013 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 513/2013

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Górnisiewicz Renata Anna, 2. Handke Waldemar Czesław,

na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

3. Abramczyk Piotr Krzysztof, 4. Drogoń Andrzej Józef, 5. Dziuba Adam Jerzy, 6. Golonka Zofia, 7. Kacprzak Michał Przemysław, 8. Kilian Krzysztof Zygmunt, 9. Konnak Paweł Konrad, 10. Matczak Piotr, 11. Michalik Lucyna, 12. Morawiecki Mateusz, 13. Naklicki Janusz Czesław, 14. Piekarski Romuald Michał, 15. Sikora Jacek, 16. Skiba Krzysztof Mieczysław, 17. Tarasiewicz Małgorzata Maria, 18. Waluszko Janusz Paweł, 19. Wałuszko Marek.