Monitor Polski

M.P.2015.58

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 stycznia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 listopada 2014 r.
o nadaniu orderów

Rej. 536/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041, z 2011 r. Nr 205, poz. 1207 oraz z 2014 r. poz. 1664), na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej w dziedzinie historii sztuki, za popularyzowanie dziedzictwa kulturowego:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Mossakowski Stanisław Maria,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Bristiger Michał, 3. Juszczak Wiesław, 4. Krasiński Edward, 5. Morawski Jerzy,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Kuchta Lidia Teresa,

za wybitne zasługi w utrwalaniu dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Gaczoł Andrzej,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Wojtysiak Maria Franciszka,

za wybitne zasługi na rzecz ochrony zdrowia, za osiągnięcia w pracy organizacyjnej i działalności społecznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

9. Mielcarek Andrzej Władysław, 10. Pluta Andrzej Stanisław, 11. Ziętek Zbigniew,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju muzealnictwa, za promocję dziedzictwa kulturowego

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

12. Jodłowski Antoni,

za wybitne zasługi w działalności edukacyjnej i muzealnej upamiętniającej ofiary Holokaustu

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

13. Kranz Tomasz Krzysztof,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie metalurgii

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

14. Pilarczyk Jan Walenty,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie demografii

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

15. Strzelecki Zbigniew,

za wybitne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, za działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony granic państwa

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

16. płk SG Własnowolski Marcin Grzegorz.