Monitor Polski

M.P.2014.1027

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 listopada 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 sierpnia 2014 r.
o nadaniu orderów

Rej. 362/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności wydawniczej oraz osiągnięcia w popularyzacji literatury historycznej, militarnej i patriotycznej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Skrzypiec Józef,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla obronności kraju, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie bezpieczeństwa powietrznego

2. Glen Andrzej Jarosław,

za wybitne zasługi dla obronności kraju, za osiągnięcia w pracy organizacyjnej i logistycznej na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej:

3. wiceadm. Głuszko Waldemar, 4. gen. bryg. Pączek Sławomir Edward,

za wybitne zasługi dla obronności kraju, za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej w dziedzinie radioelektroniki

5. Matuszewski Jan,

za wybitne zasługi dla obronności kraju, za osiągnięcia w pracy na rzecz ochrony zdrowia i rehabilitacji wojskowej

6. Solecki Bernard Stanisław.