Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2014.485

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 czerwca 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 listopada 2013 r.
o nadaniu orderów

Rej. 558/2013

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz.1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatel Republiki Czeskiej

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-czeskiej współpracy

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Schneider Jiři,

obywatel Republiki Federalnej Niemiec

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy regionalnej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Milbradt Georg, obywatel Republiki Słowackiej

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-słowackiej współpracy kulturalnej, a w szczególności za popularyzowanie polskiej sztuki teatralnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Horák Karol.