Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2014.464

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 czerwca 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 października 2013 r.
o nadaniu orderów

Rej. 518/2013

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Mrugalska Krystyna Jagoda,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Jaskierska Barbara Janina, 3. Nowicki Kazimierz,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju przemysłu mleczarskiego w Polsce, za działalność społeczną i charytatywną

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Sapiński Dariusz,

za wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Suchocka-Roguska Elżbieta Wanda.