Nadanie odznaczeń. - M.P.2021.1024 - OpenLEX

Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2021.1024

Akt indywidualny
Wersja od: 8 listopada 2021 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 sierpnia 2021 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 350/2021

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Klimatu i Środowiska

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju leśnictwa w Polsce:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Barszcz Józef Ludwik, 2. Brzeziecki Bogdan, 3. Gil Wojciech, 4. Zawiła-Niedźwiecki Tomasz Paweł,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Flisykowski Jerzy Antoni, 6. Gajowniczek Andrzej, 7. Kacprzak Piotr Czesław, 8. Kwiecień Ewa Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Czajka Waldemar Adam, 10. Józwiak Tomasz, 11. Kmiecik Sławomir, 12. Kowalewski Marek Tomasz, 13. Olejarski Ireneusz, 14. Szaban Jarosław Antoni,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Kaczmarek Monika Dorota,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Wiktor Janina,

za zasługi w działalności społecznej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Rosół Bartosz Rafał, 18. Sobstyl Tadeusz,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Hołubek Witold Zbigniew, 20. Kamiński Krzysztof Piotr, 21. Lurka Jacek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Cieszyńska Ewa Zdzisława, 23. Kalikowski Bartosz Miłosz, 24. Pempczak Paweł Piotr, 25. Sarnowski Tadeusz,

26. Steinke Iwona, 27. Trzebiatowska Jolanta Estera,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Kurkowski Waldemar Zbigniew,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Zehner Paweł Ludwik,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Walczyński Łukasz,

za zasługi w upamiętnianiu i upowszechnianiu historii Polski

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Durakiewicz Piotr Antoni,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Matusiak Antoni,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Kaźmierczak Jarosław Jan, 34. Woźniak Andrzej Stefan,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Rosset Tomasz Edward, 36. Wąchała Stanisława,

za zasługi w odkrywaniu i upamiętnianiu historii Polski

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Szymańska Barbara Anna, 38. Szymańska-Mokulska Ewa Krystyna,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności społecznej i związkowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Brożek Alojzy, 40. Hilger Jan, 41. Soboń Antoni, 42. Świtecki Jan, 43. Waśniowski Julian Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Bukowiec Piotr, 45. Długopolska Zofia, 46. Garbacz Wincenty, 47. Łazarz Henryk, 48. Szewczyk Irena Maria,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarki narodowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Gas Jerzy Tadeusz,

za zasługi dla kultury polskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Róg Andrzej Grzegorz, 51. Rybotycka-Jasińska Beata Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Broś Bogusława, 53. Hoinkis Marek Ryszard, 54. Kaczmarczyk-Borowy Barbara Agata, 55. Kotowska Barbara,

56. Marczak Grzegorz Stanisław, 57. Synowski Tadeusz Józef,

za zasługi w działalności na rzecz ratownictwa wodnego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Kuś Jakub Andrzej,

na wniosek Wojewody Opolskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Biliński Bogusław,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Halesiak Tadeusz, 61. Lepak Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Bąk Marian, 63. Kapłon Józef, 64. Litwin Janusz Witold, 65. Polniaszek Jerzy Zbigniew, 66. Warchoł Roman Antoni,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67. Jakubik Zbigniew, 68. Janocha Rafał, 69. Krukar Krzysztof, 70. Pawluś Wiktor Jan, 71. Sawa Tomasz, 72. Ukleja Damian Andrzej, 73. Urbanik Jerzy Franciszek, 74. Węgrzyn Krzysztof, 75. Zybura Krzysztof Stanisław,

na wniosek Wojewody Podlaskiego:

za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym ziemi łomżyńskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

76. Frąckiewicz Małgorzata Krystyna, 77. Zgrzywa Sławomir,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

78. Nowosielski Cezary Ireneusz,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia publicznego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

79. Szarpak Łukasz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

80. Balcewicz Mariola, 81. Dąbrowski Krzysztof, 82. Gulbierz Jadwiga Teresa, 83. Hodun Ryszard Mariusz, 84. Kalicki Bogdan, 85. Luto Elżbieta, 86. Mojżesz Urszula, 87. Pazio Leszek Bogusław, 88. Potaś Ewelina Anna, 89. Rybałtowski Mirosław,

za zasługi w działalności na rzecz propagowania folkloru

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

90. Bondaruk Nadzieja, 91. Nikitiuk Luba, 92. Nikitiuk Wiera, 93. Ryżyk Luba, 94. Tomczuk Jan, 95. Tomczuk Walentyna,

na wniosek Wojewody Śląskiego

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

96. Zawada Jacek,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

97. Czekaj Zdzisław Jan, 98. Nowakowski Janusz Wojciech,

za zasługi w działalności społecznej i duszpasterskiej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

99. ks. Kobierski Daniel,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego

za zasługi w utrwalaniu pamięci historycznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

100. Kowalski Zbigniew Maurycy.