Monitor Polski

M.P.2015.200

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 lutego 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 grudnia 2014 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 597/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041, z 2011 r. Nr 205, poz. 1207 oraz z 2014 r. poz. 1664) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Środowiska

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju geologii

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Przybycin Andrzej,

na wniosek Prezesa Polskiej Akademii Nauk

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Baranowski Tadeusz, 3. Główka Dariusz Stanisław, 4. Herbich Tomasz Maria, 5. Kabzińska-Stawarz Iwona Maria, 6. Lityńska-Zając Maria Teresa, 7. Maik Jerzy, 8. Mamzer Henryk, 9. Mogielnicka-Urban Małgorzata Maria, 10. Moździoch Sławomir Józef, 11. Nowicki Krzysztof, 12. Sulgostowska Zofia Antonina,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Bobrowski Przemysław, 14. Dobrzańska Halina Magdalena, 15. Kara Michał, 16. Kowalewska-Marszałek Hanna Maria, 17. Mazur Elżbieta Anna, 18. Mierzwiński Andrzej, 19. Sobkowiak-Tabaka Iwona Maria, 20. Sowa Urszula Marianna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Bogucki Mateusz Sergiusz, 22. Demski Dagnosław Tadeusz, 23. Domżalski Krzysztof Cezary, 24. Kolenda Justyna Małgorzata, 25. Szczepaniak-Kroll Agnieszka, 26. Szymoszyn Anna, 27. Tunia Krzysztof,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i popularyzacji turystyki oraz krajoznawstwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Parfianowicz Ewa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Bergtraum Marek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Kasprzyk Paweł, 31. Prawelski Tadeusz, 32. Walusiak Krzysztof,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Cieślińska Anna,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Chlebosz Mirosław Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Konarski Marcin Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Młotek Zbigniew Mariusz, 37. Radziun Robert Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Bancerz Krzysztof, 39. Dudek Krzysztof, 40. Żelazo Jarosław Orfeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej na rzecz środowiska inżynierów i techników budownictwa

41. Dudzik Alicja,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

42. Karbowski Jacek, 43. Kocuba Mirosław Jan, 44. Masojć Sławomir Wiktor, 45. Mazur Krzysztof, 46. Mazur Lidia Anna, 47. Wach Edward, 48. Wilk Mirosław Marcin,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

49. Pylak Dariusz Adam,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przyrody:

50. Sereda Wojciech, 51. Wiciejowski Marek,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w popularyzowaniu sportów obronnych i spadochronowych

52. Górny Janusz Grzegorz,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

53. Kowalewski Stanisław,

na wniosek Wojewody Lubuskiego

za zasługi w działalności samorządowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Pławska Krystyna Irena,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Bakalarz Bogdan Adam, 56. Ciemnoczołowski Sebastian, 57. Krzyśków Janusz, 58. Kunt Andrzej Ludwik, 59. Sauter Jacek, 60. Suszyński Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Bartczak Bartłomiej Lesław, 62. Kozłowski Stanisław, 63. Krzywak Krzysztof Eugeniusz, 64. Mołodciak Anna Genowefa, 65. Sadrakuła Cezary Roman, 66. Siemiński Roman Jerzy, 67. Szumski Zbigniew Jan, 68. Szyszko Piotr Kazimierz, 69. Wójcicki Jacek Piotr,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w popularyzowaniu kultury muzycznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

70. Janyst Janusz, 71. Medyński Marek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

72. Łuczak Joanna, 73. Wilczak-Płaziuk Róża, 74. Włodarczyk Arkadiusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

75. Cegielska Dorota, 76. Piotrowska-Bartoszek Agata, 77. Wikszemski Jerzy Ryszard, 78. Zawiślak Ewelina,

za zasługi w propagowaniu idei olimpijskiej i popularyzowaniu kultury fizycznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

79. Kabza Gabriel Wojciech, 80. Niemczyk Barbara,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

81. Maranda Kazimierz, 82. Rosset Tomasz Edward,

na wniosek Wojewody Opolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

83. Kowarzyk Stanisław Mirosław, 84. Markowska-Kuźniak Maria, 85. Miarka Jacek Edmund, 86. Żelazny Tadeusz Kazimierz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

87. Mazur Jacek,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

88. Kopytyński Radosław Bronisław, 89. Korus Renata Krystyna, 90. Papuga Edward Józef,

na wniosek Wojewody Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

91. Sikora Marcin Mariusz,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

92. Cichowski Alojzy Stanisław, 93. Nowak Marian, 94. Olek Bogdan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

95. Nowak Wojciech Tomasz,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej, za wkład w rozwój przedsiębiorczości

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

96. Gałek Robert Czesław,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

97. Kałamała Barbara Jadwiga,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

98. Dąbrowska Jolanta,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju sztuki teatralnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

99. Pułecka Danuta, 100. Talarczyk Robert Karol,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

101. Długowska-Błach Małgorzata,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

102. Tomczak Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

103. Ligęza Kazimierz Franciszek, 104. Karcz Henryk, 105. Malchar Czesław Piotr,

za zasługi w działalności społecznej

106. Matulka Wiesław Karol,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w promowaniu i wspieraniu działań kulturalnych, za upowszechnianie i animowanie twórczości artystycznej:

107. Dobosz Piotr, 108. Domaszewicz Grażyna, 109. Kosta Iwona, 110. Sowiński Zdzisław,

za zasługi w działalności na rzecz ratownictwa górniczego:

111. Krypczyk Stanisław, 112. Marchewka Edward Eugeniusz,

za zasługi w kultywowaniu miejsc pamięci narodowej

113. Skwara Edmund.