Monitor Polski

M.P.2015.126

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 stycznia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 listopada 2014 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 566/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041, z 2011 r. Nr 205, poz. 1207 oraz z 2014 r. poz. 1664) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Gospodarki:

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój przedsiębiorczości

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Błażejewski Piotr Jacek, 2. Defratyka Tomasz Witold, 3. Drohomirecka Zofia, 4. Han Stanisław Jerzy, 5. Kasztelewicz Anna Małgorzata, 6. Krzanowski Adam, 7. Krzanowski Jerzy,

za zasługi dla rozwoju górnictwa i ratownictwa górniczego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Kachniarz Antoni,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Bucza Jan, 10. Serafin Roman Leon,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Masarczyk Łucjan Sławomir, 12. Metelski Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju przemysłu górniczego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Furich Dariusz Roman, 14. Łyczkowski Adam, 15. Pakura Jarosław Józef, 16. Pierchała Jerzy,

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

za zasługi w popularyzowaniu kultury i sztuki

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Przypkowski Piotr Maciej,

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju sadownictwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Nowakowski Andrzej, 19. Pagacz Tadeusz Antoni, 20. Ziętek Mieczysław Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Gwara Jerzy, 22. Korczak Piotr Andrzej, 23. Lipecki Maciej Janusz, 24. Lipnicka Aleksandra Ewa, 25. Sułkowski Józef, 26. Zelek Stanisław,

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Poloczek Jan,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Branicki Janusz, 29. Plewa Zdzisław Stanisław, 30. Ratka-Fejtko Helena,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Szolginia Halina, 32. Wójcik Jerzy Adam,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Rogala Janusz Jan,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Maśluch Jerzy, 35. Szczepanik Ireneusz Bogdan,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju przemysłu górniczego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Krzykowski Ryszard,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

37. Borelowski Marcin Marian,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Zubek Jerzy Maria,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

39. Chyc-Kuros Stanisław,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Łukaszczyk Franciszek,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Kowalska Jadwiga, 42. Sikora Marian, 43. Uhryński Henryk, 44. Wrona Stefan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Klasa Maria, 46. Mikrut Krzysztof, 47. Tereszkiewicz Janusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Pająk Jan,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Stanik Sławomir Władysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Kwiecień Anna,

na wniosek Wojewody Opolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

51. Mamczar Amelia,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Stefański Maciej Armin,

na wniosek Wojewody Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Lisius Gabriela,

na wniosek Wojewody Śląskiego

za zasługi w działalności na rzecz samorządu lekarskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Cieślicki Jan Przemysław, 55. Dyrda Adam Mirosław, 56. Frey Krystian Ludwik, 57. Heyda Janusz Marian, 58. Góral Grzegorz Marek, 59. Rdes Jerzy Andrzej, 60. Ślaski Krzysztof Szymon, 61. Urban Tadeusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Borysławski Stanisław, 63. Krupiński Józef, 64. Potempa Marek Stanisław, 65. Tiszler Adam,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, za wkład w rozwój rzemiosła:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Kosiński Tadeusz Jerzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67. Zapała Agnieszka Helena,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska oraz edukacji leśnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Albiński Andrzej Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Gierba Jan, 70. Łopiński Tadeusz, 71. Smoluk Sebastian,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego

za zasługi w działalności społecznej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

72. Kurowska Krystyna Danuta,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

73. Reinholz Marek Zbigniew.