Monitor Polski

M.P.2014.731

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 sierpnia 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 143/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Bandurski Ryszard, 2. Białołęcki Mikołaj Tomasz, 3. Błachociński Tomasz Jerzy, 4. Cirko Zbigniew, 5. Czerwiec Zdzisław, 6. Fimbir Stanisław, 7. Hirsz Franciszek Norbert, 8. Hula Roman, 9. Jaworski Ryszard Rajmund, 10. Jewiak Wojciech, 11. Morta Piotr Paweł, 12. Mosoń Janusz, 13. Nitkiewicz-Powichrowska Joanna, 14. Potyrała Bolesław Bogusław, 15. Puchalska Beata Maria, 16. Rokosa Lechosław, 17. Sobczyk Leszek Adam, 18. Suszek Marek Zdzisław, 19. Szwed Franciszek, 20. Tame Henryk Jan, 21. Welker Lesław Jan, 22. Włodarek Kazimierz Bolesław, 23. Zdziechowski Wiktor Henryk.