Monitor Polski

M.P.2014.726

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 sierpnia 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 kwietnia 2014 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 138/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, odznaczeni zostają:

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Wojskom Lądowym, a wykraczający poza zwykły obowiązek

WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. ppłk Albrychiewicz Piotr Cezary, 2. mjr Bukowski Robert Krzysztof, 3. mjr Buzalski Sylwester Grzegorz, 4. ppłk Głaz Józef, 5. płk Jędrychowski Robert Jerzy, 6. płk Kępczyński Artur Jan, 7. ppłk Kowalczyk Piotr, 8. ppłk Kwarto Paweł Robert, 9. płk Malinowski Ryszard, 10. ppłk Marlęga Andrzej Zbigniew, 11. ppłk Olewniczak Jerzy, 12. ppłk Prokop Ryszard, 13. ppłk Sowiński Mirosław, 14. ppłk Walenczykowski Sławomir Piotr,

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Siłom Powietrznym, a wykraczający poza zwykły obowiązek

LOTNICZYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. ppłk Kołodziejski Andrzej Jerzy, 16. ppłk Marcinkiewicz Adam Sylwester, 17. ppłk Półtorak Paweł Marian.