§ 10. - Międzyresortowy Zespół do spraw przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz... - M.P.2018.205 - OpenLEX

§ 10. - Międzyresortowy Zespół do spraw przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.

Monitor Polski

M.P.2018.205

Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 2018 r.
§  10. 
1. 
Przewodniczący Zespołu przedstawi Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji założenia zmian w przepisach, o których mowa w § 2 pkt 2, w terminie 90 dni od dnia powołania Zespołu.
2. 
Przewodniczący Zespołu przedstawi Radzie Ministrów sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu w terminie 30 dni od dnia zaakceptowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji założeń, o których mowa w ust. 1.