§ 5. - Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Rewitalizacji "Krajowy Komitet Rewitalizacji". - M.P.2017.773 - OpenLEX

§ 5. - Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Rewitalizacji "Krajowy Komitet Rewitalizacji".

Monitor Polski

M.P.2017.773

Akt utracił moc
Wersja od: 3 sierpnia 2017 r.
§  5. 
Członkowie Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, mogą upoważnić pracownika urzędu obsługującego organ, którego są przedstawicielem, do zastępowania ich w pracach Zespołu.