Monitor Polski

M.P.2019.957

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 października 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 lipca 2019 r.
o mianowaniu na stopień nadinspektora Służby Celno-Skarbowej

nr 112.49.2019

Na podstawie art. 192 ust. 4 w związku z art. 197 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768 i 730), na wniosek Ministra Finansów, mianuję na stopień nadinspektora Służby Celno-Skarbowej inspektora Sylwestra SKORSKIEGO.