Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

Monitor Polski

M.P.2008.57.514

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 sierpnia 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 lipca 2008 r.
o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

nr 112-33-08

Na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521) na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji mianuję na stopień nadinspektora Policji Pana inspektora Policji Krzysztofa STARAŃCZAKA