Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

Monitor Polski

M.P.2004.33.585

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 sierpnia 2004 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 lipca 2004 r.
o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

nr 111-34-04

Na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 192, poz. 1873) mianuję na stopień nadinspektora Policji:

Pana inspektora Policji Marka HEBDĘ,

Pana inspektora Policji Henryka TOKARSKIEGO.