Monitor Polski

M.P.2001.23.401

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 lipca 2001 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 lipca 2001 r.
o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji.

nr 111-131-01

Na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2000 r. Nr 101, poz. 1092 i z 2001 r. Nr 41, poz. 465) mianuję Pana inspektora Policji Leszka SZREDERA na stopień nadinspektora Policji.