Mianowanie na stopień generała brygady.

Monitor Polski

M.P.2006.52.569

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 lipca 2006 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 lipca 2006 r.
o mianowaniu na stopień generała brygady

nr 111-21-06

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711), na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, mianuję

na stopień generała brygady Straży Granicznej

Pana pułkownika Mirosława KUŚMIERCZAKA.