[Mianowanie na stopnie oficerskie i stopień generała - właściwe podmioty] - Art. 53. - Straż Graniczna. - Dz.U.2022.1061 t.j. - OpenLEX

Art. 53. - [Mianowanie na stopnie oficerskie i stopień generała - właściwe podmioty] - Straż Graniczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1061 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  53.  [Mianowanie na stopnie oficerskie i stopień generała - właściwe podmioty]

Na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej oraz na stopień generała brygady Straży Granicznej (kontradmirała Straży Granicznej) oraz generała dywizji Straży Granicznej (wiceadmirała Straży Granicznej) mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Na pozostałe stopnie oficerskie Straży Granicznej mianuje Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta BSWSG oraz ich zastępców minister właściwy do spraw wewnętrznych, a pozostałych funkcjonariuszy - Komendant Główny Straży Granicznej.