Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2023.859

Akt indywidualny
Wersja od: 17 sierpnia 2023 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 lipca 2023 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.60.2023

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Pawła Czerwińskiego Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Chorwacji.