Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2020.1074

Akt indywidualny
Wersja od: 25 listopada 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.43.2020

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Przemysława BOBAKA Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Sudanu Południowego.