Monitor Polski

M.P.2019.1041

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 października 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 października 2019 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.30.2019

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Panią Dominikę KROIS Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym - Stałym Przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Organizacjach Międzynarodowych w Wiedniu.