Monitor Polski

M.P.2019.147

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 lutego 2019 r.

POSTANOWIENIE Nr 110.72.2018
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Panią Joannę TARNAWSKĄ Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Ghany.