M.P.2018.1050

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 października 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.60.2018

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Michała ŁABENDĘ Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym - Stałym Przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej przy Lidze Państw Arabskich.