Monitor Polski

M.P.2018.1022

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 października 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 września 2018 r. nr 110.58.2018
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Michała ŁABENDĘ Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Arabskiej Republice Egiptu.