Monitor Polski

M.P.2018.739

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 sierpnia 2018 r.

POSTANOWIENIE Nr 110.45.2018
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 lipca 2018 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Macieja ZIĘTARĘ Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kostaryki.