Monitor Polski

M.P.2018.650

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 lipca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 czerwca 2018 r. nr 110.40.2018
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Panią Beatę STOCZYŃSKĄ Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Demokratycznej Republice Timoru Wschodniego.