Monitor Polski

M.P.2018.612

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 czerwca 2018 r.

POSTANOWIENIE nr 110.33.2018
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 czerwca 2018 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Konrada GŁĘBOCKIEGO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Włoskiej.