Monitor Polski

M.P.2018.237

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 lutego 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.3.2018

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Panią Beatę STOCZYŃSKĄ Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Indonezji.