Monitor Polski

M.P.2017.598

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 czerwca 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 maja 2017 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.20.2017

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Michała MURKOCIŃSKIEGO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym - Stałym Przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej przy Lidze Państw Arabskich.