Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2017.277

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 marca 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr 110.2.2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Jacka IZYDORCZYKA Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Japonii.