Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2017.196

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 lutego 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr 110.100.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Witolda SPIRYDOWICZA Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Burkinie Faso.