Monitor Polski

M.P.2016.1119

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 listopada 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr 110.73.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 października 2016 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Jakuba KUMOCHA Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Księstwie Liechtensteinu.