Monitor Polski

M.P.2016.1109

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 listopada 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr 110.62.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 września 2016 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Panią Agnieszkę FRYDRYCHOWICZ-TEKIELI Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Haiti.