Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2016.949

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 października 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr 110.54.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Panią Marzennę ADAMCZYK Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Hiszpanii.