Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2016.818

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 sierpnia 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr 110.45.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 lipca 2016 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Aleksandra SURDEJA Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym - Stałym Przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Paryżu.