Monitor Polski

M.P.2016.159

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 lutego 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 stycznia 2016 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.1.2016

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Piotra MYŚLIWCA Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Konga.