Monitor Polski

M.P.2016.12

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 stycznia 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 grudnia 2015 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.73.2015

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Andrzeja DYCHĘ Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Gwinei Równikowej.