Monitor Polski

M.P.2015.944

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 października 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 lipca 2015 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.52.2015

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Panią Annę BARBARZAK Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Greckiej.