Monitor Polski

M.P.2015.425

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 maja 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 lutego 2015 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110-8-2015

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Tomasza ŁUKASZUKA Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Islamskiej Republice Afganistanu.