Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2012.702

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 października 2012 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 sierpnia 2012 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110-69-2012

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Krzysztofa BOJKO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Jordańskim Królestwie Haszymidzkim.