Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2009.4.25

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 stycznia 2009 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 31 grudnia 2008 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110-57-2008

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Marcina KUBIAKA Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Namibii.