Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2008.83.726

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 października 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 października 2008 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Nr 110-49-2008

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Andrzeja KRAWCZYKA Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Słowackiej.