Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2005.36.494

Akt indywidualny
Wersja od: 21 czerwca 2005 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 czerwca 2005 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr Z.110-28-2005

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) mianuję Pana Krzysztofa SUPROWICZA Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Mołdowy.