Monitor Polski

M.P.2005.21.319

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 kwietnia 2005 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 marca 2005 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr Z. 110-11-2005

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Witolda ŚMIDOWSKIEGO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Turkmenistanie.