Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2004.36.624

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 sierpnia 2004 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 31 lipca 2004 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr Z. 110-33-2004

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) mianuję Pana Wojciecha TOMASZEWSKIEGO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Meksykańskich Stanach Zjednoczonych.