Monitor Polski

M.P.2016.795

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 sierpnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 12 sierpnia 2016 r.
w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2017 r.

Na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 656) ogłasza się maksymalną wysokość opłat obowiązujących w 2017 r., określonych w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, w przypadku:
1) usunięcia roweru wodnego lub skutera wodnego - 54 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania - 18 zł;
2) usunięcia poduszkowca - 105 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania - 34 zł;
3) usunięcia statku o długości kadłuba do 10 m - 126 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania - 54 zł;
4) usunięcia statku o długości kadłuba do 20 m - 157 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania - 105 zł;
5) usunięcia statku o długości kadłuba powyżej 20 m - 208 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania - 157 zł.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).