§ 3. - Maksymalna wysokość kredytu bankowego na rok 1958 na budowę domów ze środków własnych ludności.

Monitor Polski

M.P.1958.15.95

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1958 r.
§  3.
Spółdzielnie budowlano-mieszkaniowe i typu lokatorskiego, które budują lokale użytkowe w domach wielomieszkaniowych, mogą uzyskać na ten cel kredyt bankowy w wysokości nie przekraczającej 2.700 zł na 1 m2 powierzchni użytkowej tych lokali.