§ 1. - Maksymalna wysokość kredytu bankowego na rok 1958 na budowę domów ze środków własnych ludności.

Monitor Polski

M.P.1958.15.95

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1958 r.
§  1.
1.
Zarządzenie dotyczy kredytów bankowych udzielanych w 1958 r. na budowę:
1)
domów jednorodzinnych,
2)
mieszkań w małych domach mieszkalnych i domach wielomieszkaniowych,

których powierzchnia użytkowa nie przekracza 85 m2.

2.
Zarządzenie stosuje się również do kredytów bankowych udzielanych w roku 1958 na budowę domów jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa jest większa niż 85 m2, a nie przekracza 110 m2, w przypadkach gdy:
1)
budowa została rozpoczęta w roku 1957 albo
2)
dokumentacja techniczna i urbanistyczna została zatwierdzona przed dniem 1 stycznia 1958 r., albo
3)
otrzymującym kredyt jest górnik zatrudniony przy robotach dołowych w kopalnictwie węgla lub rudy, który posiada rodzinę mieszkającą wspólnie z nim i liczącą razem z nim co najmniej 6 osób.
4) 1
budowa jest realizowana na podstawie projektów typowych zawartych w wydanym przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Warszawie katalogu domków typowych nr 1 pod numerami 008, 0110, 0130, 0216 oraz katalogu domków typowych nr 2 pod numerami 0011, 0139, 0143, 0146, 0154, 0159, 0224.
1 § 1 ust. 2 pkt 4 dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 3 maja 1958 r. (M.P.58.37.213) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1958 r.