§ 1. - Maksymalna wysokość i warunki udzielania kredytu bankowego na budowę domów jednorodzinnych. - M.P.1963.72.358 - OpenLEX

§ 1. - Maksymalna wysokość i warunki udzielania kredytu bankowego na budowę domów jednorodzinnych.

Monitor Polski

M.P.1963.72.358

Akt utracił moc
Wersja od: 28 września 1963 r.
§  1.
1.
Spółdzielnie budowlano-mieszkaniowe, spółdzielcze zrzeszenia budowy domów jednorodzinnych oraz osoby fizyczne, realizujące budowę domów jednorodzinnych (mieszkań w małych domach mieszkalnych) na podstawie pozwoleń budowlanych, wydanych w okresie od 1 stycznia 1962 r. do 31 grudnia 1962 r., mogą uzyskać maksymalny kredyt bankowy w kwocie:
1)
100.000 zł - na budowę domu jednorodzinnego (mieszkania w małym domu mieszkalnym) o powierzchni użytkowej do 85 m2,
2)
50.000 zł - na budowę domu jednorodzinnego (mieszkania w małym domu mieszkalnym) o powierzchni użytkowej powyżej 85 m2 do 110 m2.
2.
W przypadkach wyjątkowych może być przyznany kredyt bankowy na dokończenie budowy domu jednorodzinnego (mieszkania w małym domu mieszkalnym) o powierzchni użytkowej powyżej 85 m2 do 110 m2 w maksymalnej wysokości do 100.000 zł. Kredyt, o którym wyżej mowa, może być przyznany zgodnie z wytycznymi prezydium właściwej powiatowej (miejskiej w mieście stanowiącym powiat) rady narodowej w razie stwierdzenia, że pożyczkobiorca utrzymuje się z pracy najemnej i nie jest w stanie dokończyć budowy domu w krótkim czasie ze środków własnych oraz że w wymienionym domu zamieszka rodzina składająca się co najmniej z 5 osób.
3.
Przepisy ust. 2 mają również zastosowanie do pożyczek, udzielanych na dokończenie domów jednorodzinnych (mieszkań w małych domach mieszkalnych), realizowanych na podstawie pozwoleń budowlanych wydanych przed dniem 1 stycznia 1962 r.

Trwa ładowanie dokumentów powiązanych...